8 Ekim 2007 Pazartesi

Kadir geceniz kutlu olsun,


"Birtek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. leyle-i kadir ise, nass-ı Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır. Evet nasılki bir padişah, müddet-i saltanatında belki her senede, ya cülûs-u hümayûn namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini, o günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sâdık milletini, has teveccühüne mazhar eder." Risale-i Nur'dan

Kadir gecesi,

herşeye yeniden başlamaktır,

temiz bir sayfa açmak için bir fırsattır,

büyük bir bonustur,

Allah'a huzuruna perdesiz kavuşma gecesidir,

kurtuluşa bir vesiledir,

bin aydan daha hayırlı bir gecedir,

değerlendirene rahmetin öbek öbek indiği bir gecedir,

meleklerin kutladığı gecedir,

leyle-i kadir, kuran-ı kerimin inmeye başladığı gecedir......

kadir geceniz kutlu olsun..

Hiç yorum yok: